Termeni și Conditiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Bine ați venit pe website-ul oficial al www.highstaff.eu

Website-ul www.highstaff.eu aparține HIGH STAFF RECRUITMENT S.R.L prin:

HIGH STAFF RECRUITMENT SRL

CUI 40352625

Registrul comerțului: J40/18225/2018

Adresa: Str. Dr. Liste nr. 38, Sector 5, București

Telefon: 0040 737 234 771

Email: office@highstaff.eu

Vă rugăm să citiți cu mare atenție și să înțelegeți termenii și condițiile de mai jos înainte de a utiliza website-ul nostru. În cazul în care nu acceptați acești termeni sau oricare parte a acestora vă rugam să nu utilizați serviciile și website-ul High Staff Recruitment

 

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui website și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord, de facto, cu aceste condiții de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni si condiții de utilizare vă solicitam sa nu utilizați acest website.

High Staff Recruitment își rezerva dreptul de a modifica, șterge sau actualiza oricând fără preaviz conținutul website-ului precum și a termenilor de utilizare sau oricare alte politici de utilizare.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Website-ul www.highstaff.eu  pune la dispoziție informațiile din acest site web în scop informativ general și nu garantează exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate informațiile să fie exacte.

Serviciile oferite de High Staff Recruitment prin intermediul website-ului  www.highstaff.eu  se adresează utilizatorilor persoane fizice ce sunt in căutarea unui loc de muncă denumiți Utilizatori Candidați si utilizatori persoane fizice, persoane juridice sau  persoane fizice autorizate ce postează locuri de muncă disponibile în calitate de angajatori sau recrutori denumiți Utilizatori Angajatori. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul pe care îl publica pe acest website. High Staff Recruitment nu răspunde în niciun mod cu privire la informațiile și datele postate, difuzate sau transmise de către Utilizatorii săi. În cazul unei solicitări exprese High Staff Recruitment poate verifica datele și poate hotărî modificarea sau înlăturarea acestora.

Crearea contului de Utilizator
  • Utilizatori Candidați

Utilizatorii Candidați pot vizualiza joburile publicate fără crearea unui cont însă pentru a aplica la joburi este necesară crearea unui cont de Utilizator. Crearea contului de Utilizator se poate face prin completarea câmpurilor din formularele aferente joburilor sau apăsând butonul Profil. De asemenea, crearea contului de Utilizator Candidat poate fi efectuata prin intermediul contului de Facebook, în acest caz High Staff Recruitment va prelua anumite date publicate de Utilizator pe contului său de Facebook.

Utilizatorii Candidați ce au creat un cont de utilizator pot să încarce sau să genereze un CV pe website-ul nostru. Încărcarea CV-ului poate fi efectuata prin atașarea unui document/fișier sau prin completarea formularului pus la dispoziție pe website.

Utilizatorii Candidați trebuie să își exprime consimțământul pentru prelucrarea de către High Staff Recruitment a datelor cu caracter personal pe care le transmit prin crearea contului de Utilizator sau care sunt transmise de către utilizatori in CV-ul încărcat sau cele completate in formularul de CV. În cazul în care Utilizatorii Candidați nu își exprimă consimțământul prin bifarea căsuței, crearea contului de utilizator, încărcarea CV-ului sau a altor documente nu va putea fi permisă.

  • Utilizatori Angajatori

Utilizatorii Angajatori pot publica ofertele de joburi în mod gratuit sau contra cost conform Pachetelor achiziționate. Utilizatorii Angajatori se angajează sa respecte acuratețea datelor furnizate respectând normele legale, asigurând-se ca datele sunt exacte si complete. Utilizatorii Angajatori au obligația de a transmite informații reale referitoare la denumire, adresa, e-mail, telefon, cod fiscal precum si numele și prenumele persoanei de contact. În cazul în care informațiile furnizate nu sunt reale, sunt incomplete sau inexacte High Staff Recruitment are dreptul să refuze publicarea anunțului precum și suspendarea sau blocarea contului. High Staff Recruitment are dreptul oricând pe durata relației contractuale, să retragă gratuitățile oferite sau să înceteze relația contractuala, fără nicio responsabilitate suplimentara față de Utilizatorii Angajatori care nu respecta regulile enunțate mai sus.

Utilizatorii Angajatori pot avea acces la unele dintre serviciile High Staff Recruitment doar contra cost, după achiziționarea unui Pachet. Plata poate fi efectuata prin intermediul serviciului de plăți online securizate PayPal.

Orice persoană care dorește să achiziționeze unul din serviciile sau produsele prezentate în acest website este rugată să contacteze High Staff Recrutiment prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a website-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

High Staff Recruitment respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. Politica de confidențialitate și aspectele privind modul în care High Staff Recruitment prelucrează datele cu caracter personal sunt descrise în secțiunea Politica de Confidențialitate.

DREPTUL DE PROPRIETATE

High Staff Recruitment S.R.L (denumita în continuare High Staff Recruitment) deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv dreptul de autor) asupra acestui website și asupra oricărei parți a acestuia.

High Staff Recruitment deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate intelectuală și alte drepturi de autor. Întregul conținut al website-ului www.highstaff.eu este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de High Staff Recruitment. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului website-ului în orice scop fără confirmarea prealabilă în scris din partea High Staff Recruitment.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest website sunt proprietatea High Staff Recruitment care își rezerva dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

Utilizarea acestui web-site de către dumneavoastră nu va transfera niciun drept de proprietate în ceea ce privește website-ul sau conținutul acestuia. Orice utilizare neautorizată a acestora este strict interzisă. În cazul oricăror utilizări neautorizate ne rezervăm dreptul de a lua măsurile legale necesare pentru soluționarea unor astfel de situații.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

High Staff Recruitment nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informațiilor prezentate în acest website.

High Staff Recruitment nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al website-ului, nu garantează în niciun fel gradul de utilitate, acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informației sau al materialelor cuprinse în acest website. High Staff Recruitment nu garantează rezultatele ce s-ar putea obține din utilizarea informațiilor prezentate prin intermediul acestui website și nici disponibilitatea spre folosire a oricăror informații prezente pe website.

High Staff Recruitment nu poate fi tras la răspundere pentru informațiile, datele și materialele prezente pe site, acestea sunt prezentate în scop informativ.

Acest website poate conține link-uri către alte website-uri, care nu sunt operate sau controlate de High Staff Recruitment. High Staff Recruitment nu își asumă răspunderea pentru conținutul, funcționalitatea și/sau politicile acelor site-uri si nici pentru orice pagube rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestor link-uri.

FORȚĂ MAJORĂ

High Staff Recruitment nu poate fi responsabil pentru întârzieri sau erori în conținutul furnizat ce rezultă direct sau indirect din cauze ce nu depind de voința High Staff Recruitment. Exonerarea răspunderii include dar nu este limitată la: erori în funcționarea echipamentului tehnic, lipsa funcționării serviciilor de date sau internet, lipsa funcționării serviciilor de telefonie, viruși informatici, erori de operare, alte probleme tehnice sau de software, etc.

MODALITATE DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

Utilizarea website-ului si orice alt aspect in legătura cu acest website sunt guvernate exclusiv de legislația aplicabilă în România, excluzând orice reguli de drept internațional privat sau conflict de legi care ar putea determina aplicarea altui cadru legal.

Orice dispută sau solicitare care decurge din sau este asociată utilizării acestui website și a cărei soluționare pe cale amiabilă nu este posibilă în termen de 90 de zile de la data apariției acesteia va fi transmisă spre soluționare instanțelor competente material și teritorial din România.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

High Staff Recruitment colectează și prelucrează date cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea dispozițiilor legale în materie și pentru realizarea scopurilor specificate, în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Date colectate

Datele cu caracter personal pe care High Staff Recruitment le colectează includ dar nu sunt limitate la:

nume și prenume, domiciliul, data și locul nașterii, detaliile de contact, istoricul educației și a experienței profesionale, limbi străine cunoscute și alte abilități profesionale, documente care dovedesc dreptul de a lucra și oricare alte informații pe care utilizatorii le menționează în descrierea sau CV-ul transmis.

Scopul

Utilizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm în scopul selecției și plasării pe piața forței de muncă, fapt ce presupune transmiterea acestor date către potențiali angajatori, pentru activități de marketing, gestionarea relației cu clienții, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte și în virtutea căruia se prelucrează datele, și putem transmite datele cu caracter personal unor instituții publice în cazul în care acest lucru este necesar în vederea îndeplinirii unor obligații legale.

Durata

Datele cu caracter personal sunt păstrate pe întreaga perioadă de valabilitate a consimțământului exprimat pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și până la data la care consimțământul este retras la cererea persoanei interesate.

Contul de utilizator

Prin înregistrarea unui cont de utilizator pe website-ul www.highstaff.eu vă exprimați acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Acordul dumneavoastră poate fi revocat oricând prin adresarea unei cereri exprese în acest sens. Retragerea consimțământului nu afectează valabilitatea și legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Refuzul de a ne furniza sau de a ne permite prelucrarea acestor date cu caracter personal ne va împiedica să ne îndeplinim obligațiile și rezultă imposibilitatea de a furniza serviciile solicitate.

Drepturile utilizatorilor

Potrivit Regulamentului UE 679/2016 si ale Legii nr. 677/2001 persoanele vizate au următoarele drepturi:

  • Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal
  • Dreptul la rectificare ale datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete
  • Dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal
  • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul de opoziție si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
  • Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare
  • Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Actualizare

Conținutul Politici de confidențialitate poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine in totalitate.

Cum ne puteți contacta

Pentru exercitarea drepturilor precizate mai sus sau pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate ne puteți înainta o cerere scrisa, datata și semnată la următoarea adresa: Str. Dr. Lister nr. 38, Sector 5, București sau prin email la următoarea adresa de email: office@highstaff.eu.